150429

Jag mailade för ett tag sedan Reproduktionsmedicin på Sahlgrenska och bad dem om en redogörelse om hur de pengar GO LIFE skänkt (140 000 kronor) använts. Jag kände att det kunde vara bra att veta för mig och för alla er som bidrar.
Mottog i dag ett mail av Kersti Lundin, laboratoriechef på Reproduktionsmedicin på Sahlgrenska.

”Hej Louise,
Ett stort tack för det fantastiska bidraget från Go Life!
Reproduktionsmedicin har ju i många år arbetat med förbättringsarbeten, både vad avser vetenskaplig och medicinsk metodik, men även vad avser patienters upplevelser av vårdkvalitet. Vi har i flera forskningsprojekt studerat vad som påverkar patienternas välmående under behandling, både från medicinskt perspektiv och från psykologiskt.
Vi har även inom ramen för ett reproduktionsmedicinskt forskningsprojekt tagit fram och validerat ett instrument för att mäta patientupplevd vårdkvalitet, för kvinnor och män. Enkäten (KUPP-IVF), som används av samtliga svenska IVF-kliniker och består av ett 40-tal frågor, är även kopplad till det Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (Q-IVF). Varje enskild fråga besvaras på två sätt; dels upplevd realitet (”så här var det för mig”) och dels subjektiv betydelse (”så här betydelsefullt var det för mig”).
Resultaten av enkäten ger underlag för utvecklingsarbete dels på nationell nivå och dels för de enskilda klinikernas eget förbättringsarbete. Två nationella mätningar av patientupplevd vårdkvalitet har genomförts; 2013 och 2015. Projektet har hittills resulterat i en doktorsavhandling och två vetenskapliga artiklar, och fortsatta studier planeras.
Som intern uppföljning arbetar vi nu på SU med ett flertal projekt för ökad delaktighet och värde för patienten. Där har vi lyft olika förslag; bland annat att ta fram en broschyr där varje steg i behandlingen förklaras på ett enkelt och illustrativt sätt, att koppla in en kamera från laboratoriet till operationsrummet där vi kan visa embryot för patienten i samband med återförandet, samt att koppla in en skärm i väntrummet där vi kan presentera aktuell information för patienterna.

Vi är därför särskilt tacksamma för bidraget från Go Life som kan hjälpa oss att förverkliga dessa förslag, och vår avsikt är att fortsätta använda bidraget för att förbättra kvaliteten för och omhändertagandet av våra patienter.

Med vänliga hälsningar från oss alla på Reproduktionsmedicin, genom;
Henrik Almgren, verksamhetschef
Åsa Magnusson, sektionschef
Elisabeth Antila, vårdenhetschef
Kersti Lundin, laboratoriechef”

Känns skönt att få en bild av hur de pengar vi skänker används och jag hoppas ni känner att Er delaktighet gör skillnad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s